Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Stronger Computers s.r.o. , se sídlem Moskevská 14/1, Most. IČ: 28729609, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C29121, vložka NZ 613/2010 N 626/2010 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • Vaše obchodní a servisní transakce a reklamace u nás
 • Heslo pro přihlášení k Vašemu účtu
 • Při prodeji na splátky to řeší samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů
 • u výkupů a komise : Č.OP. a datum platnosti a kdo jej vydal, Rodné číslo, datum narození,místo narození, pohlaví, národnost dle zákona

 

 

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním sms nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Stronger Computers s.r.o. HM Tesco, Rudolická 1706, 4340 01 Most . tel 608365202, nebo zprávy do datové schránky

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 2. Poskytovatel softwaru Microsoft
 3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,( Po zpětvzetí nemusí vždy dojít k likvidaci! Je třeba uvážit, jestli neexistují jiné důvody pro zpracování a jestli likvidací nedojde k nepřiměřenému poškození správce – podle toho je potřeba s údaji naložit a vyrozumět žadatele)
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.